1. Objecte i acceptació

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web: www.carteling.com propietat de Mayantigo Marrero Escobar

El lloc web www.carteling.com presta serveis que tenen com a objectiu primordial permetre el contacte entre els usuaris i l'empresa, bé per posar-se en contacte amb nosaltres o per demanar pressupostos.

La navegació per la pàgina www.carteling.com atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L'Usuari respondrà davant de carteling.com i davant de tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

2. Titularitat de la web i identificació del prestador de serveis de la societat de la informació.

Amb la finalitat de donar compliment al principi d'informació general exigit per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem als nostres usuaris que aquest lloc web pertany a Mayantigo Marrero Escobar amb nif 78699664N. Tfno: 922 105 493, C/El Rey i la Reina 18 - 38205 La Laguna i es troba allotjat a la infraestructura de servei de l'empresa IONOS.

3. Condicions generals daccés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, si bé la utilització de determinades àrees o serveis està condicionada a emplenar formularis de recollida de dades. Només els més grans de 18 anys podran facilitar dades a través de la nostra web, i els menors de 16 anys no poden facilitar-los sense el consentiment dels pares o tutors.

L'Usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a carteling.com i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

www.carteling.com té els tipus d'usuaris següents:

Usuaris que aporten dades a qualsevol dels formularis disponibles: Les dades personals que carteling.com sol·licita inclou el nom i adreça electrònica i les proporcionades pel propi usuari en omplir els formularis.

Usuaris que no han contactat amb carteling.com però dels quals es recullen dades: Dades proporcionades per les cookies

Usuaris de la nostra àrea privada: Inclou l'usuari i la contrasenya.

Usuaris que fan compres a través de la nostra botiga on-line: Es recullen les dades proporcionades per l'usuari en el procés de compra i dades de la compra realitzada.

3.1. Regles i prohibicions d'ús per a usuaris dels nostres serveis

L'Usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts ia no fer-los servir per:

  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
  • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de carteling.com o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis.
  • Intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de carteling.com o de tercers i, si escau, extreure'n informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de carteling.com o de tercers.
  • Suplantar la identitat d'un altre Usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

3.2. Procediment en cas de realització dactivitats de caràcter il·lícit.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a carteling.com identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

4. Política de privadesa

L'usuari pot consultar com carteling.com utilitza les seves dades i les mesures de seguretat implantades al següent enllaç: "política de privadesa"

5. Política de cookies

carteling.com instal·la galetes a l'ordinador de l'usuari. Per conèixer més les cookies del nostre lloc web acudeixi al següent enllaç: "política de cookies"

6. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i carteling.com es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a carteling.com mitjançant:

  • Enviament per correu postal a l'adreça següent: carteling.com – Carrer el rei i la reina 18 - 38205 - La Laguna.
  • Enviament per correu electrònic a la següent adreça:img_c.png

7. Propietat Industrial i propietat intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a carteling.com, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus dexplotació i única i exclusivament mentre es trobe en vigor el servei.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de carteling.com, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'Usuari cap dret sobre aquests.

Queden prohibides la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per carteling.com. En cas d'incompliment carteling.com procedirà a adoptar les mesures legals oportunes.

8. Exempció de responsabilitat i modificació del present avís legal

La informació que es difon en aquesta web es fa única i exclusivament a títol informatiu, reservant-se carteling.com el dret d'eliminar o suspendre'n la difusió, totalment o parcialment, ia modificar l'estructura i el contingut d'aquest lloc web sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. carteling.comintenta mantenir la qualitat i actualització d'aquesta informació i evitar i minimitzar possibles errors, però carteling.com no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació difosa; ni d'inexactituds, omissions o errors que s'hi contenen, ni dels problemes que s'originin per l'ús d'aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni dels danys i/o perjudicis al programari o maquinari de l'usuari que es derivin de l'accés a aquest lloc web.

Els Usuaris accepten expressament que carteling.com no serà responsable de l'accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviades o rebudes, ni de cap transacció realitzada a través del web.

carteling.com es reserva el dret a modificar aquest avís legal unilateralment i sense preavís en els termes i condicions que consideri convenient amb l'única obligació d'informar l'usuari de les modificacions efectuades a través de www.carteling.com

9. Nul·litat parcial

Si alguna de les presents clàusules és declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

10. Llei aplicable i tribunals competents

Aquest lloc web queda sotmès al que estableix la legislació espanyola i normativa europea que sigui aplicable/p>

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests productes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols de la província de S/C de Tenerife.

Si es tracta d'un consumidor final res a la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent, podent triar presentar una reclamació per fer valer els seus drets en relació amb les presents Condicions davant el Jutge o Tribunals que corresponguin a la seva domicili.


Versió: 2.0

Data: 02/07/18

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.