Informació Tècnica

Suports

Aquests són alguns dels materials que treballem habitualment. No tots els productes estan disponibles a la nostra web en tots els suports, ja que solem triar el més adequat per a cada cartell. No dubtis a consultar-nos si vols el teu cartell en un altre material o si vols més informació.

Vegeu més informació sobre materials.

Material Impressió Gruix Resistència en interiors Resistència a exteriors
Adhesius / Adhesius
Vinil Tintes Solvents 70 micres Molt alta Mitjana
Vinil laminat Tintes Solvents 140 micres Molt alta Alta
Materials rígids/semirígids
Glasspack / PVC Tintes UV 0.7mm Molt alta Mitjana
PVC / Foam Vinil polimèric laminat 3mm Molt alta Alta
Alumini Vinil polimèric laminat 1mm Molt alta Alta
Composite Vinil polimèric laminat 3mm Molt alta Alta

Grandàries i visualització

as.jpg

És recomanable que els senyals tinguin les mesures adequades conforme a les característiques de les instal·lacions on seran col·locades.
La taula següent indica les distàncies dobservació, en funció de les mesures dels senyals.

Tipus Senyal Mides (en mm) Distància de visualització (m)
Perill pe_tr_pq.png 100 (costat) 3,2
150 (costat) 4,7
300 (costat) 9,5
Perill pe_pq.png A5 148x210 4,4
A4 210x297 6,2
A3 297x420 8,7
Prohibició
Obligació
pr_ob_tr_pq.png 100x100 3,5
150x150 5,9
300x300 11,9
Prohibició
Obligació
pr_ob_pq.png A5 148x210 5,9
A4 210x297 8,3
A3 297x420 11,8
Extinció
Evacuació
ex_ev_pq.png 210x210 10
297x224 10
297x210 10
297x105 10
297x148 10
320x160 10
224x224 10

Normativa

Ens dediquem al disseny i la fabricació d'adhesius i cartells d'índole laboral, sempre seguint les directrius de la legislació vigent sobre senyalització. Algunes normes normes són aplicables a determinats cartells i condicions, les més importants són:

Legislació

ISO 7010
CTE Codi tècnic d'edificació: RD 314/2016, 1371/2007, 173/2010.
NBA Normativa bàsica d'autoprotecció: RD 393/2017.
RSCIEI Establiments industrials: RD 2267/2004.
RD 485/1997 sobre senyalització de seguretat.
RD 486/1997 sobre llocs de treball.
RD 685/2006 sobre seguretat a túnels de carretera.
RIPCI: Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis: RD 513/2017.
Codi civil.
RGPD Reglament General de Protecció de Dades.

Normativa espanyola UNE

UNE 23035/2003 Senyalització fotoluminiscent.
UNE 23034/1988 Mesures i pictogrames per a evacuació.
UNE 23033/2018 Colors, formes i pictogrames dels senyals PCI.
UNE 23032/2015 Plànols d'evacuació.

Instal·lació

Cartells rígids o semirígids

Recomanem adherir-los amb adhesius plàstics tipus coles, silicones o similars quan la superfície és irregular o porosa. I amb cintes de doble cara en superfícies llises o polides. En alguns casos es poden fixar amb tacs i cargols encara que això pot comportar danyar el cartell si la perforació no es fa amb la cura suficient.

Adhesius - Adhesius

Són productes autoadhesius, porten la seva pròpia cola inclosa. Només són susceptibles d'enganxar-se en superfícies llises, polides i poc poroses. És el cas de vidres, xapes, carrosseries i altres materials tractats i amb bona adherència. No són vàlids per posar-se en murs, enreixats, bloc vist, superfícies rovellades o amb salnitre.