Emergències

Senyalització de vies d'evacuació i extinció fotoluminiscents d'acord amb la normativa vigent.

Subcategories

  • Extinció Classe B

    Cartells per al marcat dels sistemes d'extinció i salvament en instal·lacions. Compleixen la norma UNE 23.035 - UNE 23.033 concordes al CTE i RIPCI

  • Evacuació Classe B

    Cartells per al marcat de les vies d'evacuació instal·lacions. Compleixen la norma UNE 23.035 - UNE 23.033 concordes al CTE i RIPCI